محدوده تهران بر اساس محاسبۀ «مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی»:

1. از جاده قدیم قم: اتوبان شهید رجایی، پایان شهرک فاطمه زهرا(س) - فرهنگیان (تقریباً از سر خیابان انبار نفت)

2. از بزرگراه شهید تندگویان و بهشت زهرا(س): پایان محلۀ خانی آبادنو

3. از بزرگراه شهید کاظمی: تقریباً تقاطع بلوار شقایق(قبل از آزادگان)

4. از اتوبان کرج: پایان شهرک انصار(قبل از تقاطع آزادگان)

5. از بزرگراه فتح(جاده قدیم): پایان شهرک فاطمه زهرا(س) (قبل از سه راه شهریار)

6. از بزرگراه شهید لشکری(جاده مخصوص): پایان شهرک استقلال (بعد از آزادگان)

7. از بزرگراه شهید بابایی و آزادراه پردیس: پایان مجتمع امام خمینی(ره)

8. از جاده مشهد (افسریه): پایان شهرک کاروان

کانال تلگرام :