۱. به حکم آیهٔ ۲۴ سورهٔ انفال: «اى کسانى که ایمان آورده‌اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامى که شما را به سوى چیزى مى‌خواند که شما را حیات مى‌بخشد.» حضرت امام(ره) بر گردن ما حق حیات معنوی دارد. (حضرت آیت الله جوادی آملی)


۲. همهٔ مردم از هر قشر و قماشی چه با دین، چه بی‌دین برای ما محترم‌اند یعنی باید باشند؛ مگر آنکه خود، پردهٔ حرمت پاره کنند؛ اما احترام ویژه، مربوط به مرام افراد است که هر چه خدایی‌تر محترم‌تر.

درست به همین دلیل، حضرت امام(ره) نزد ما محترم و مقدس است برای همیشه؛ اما «شخص امام» و «بیت امام»، فی‌نفسه تقدسی داشته باشند غیر آنچه گذشت؛ من دلیلی برایش سراغ ندارم تا کسی خواسته باشد به صرف انتساب، توقع احترام ویژه داشته باشد و از نام امام و واژهٔ بیت امام برای خود قلعهٔ امنی بسازد. 

اگر صرف چنین نسبت‌هایی تقدس‌آور بود و موجب حرمت خاص می‌شد تکریم سقیفه‌نشینان که از بستگان نزدیک پیغمبر خدا(ص) بودند از اوجب واجبات می‌بود.


۳. امروز ببینیم این خط و آن حرم، برای آنان که امام را دیدند و اینان که در صحیفه او را می‌خوانند یادآور آن امام در جماران هست یا نه؟


کانال تلگرام :