جاناتان جونز در گاردین (8 مارس 2017) نوشت:

If there is one thing that can communicate across every border and cultural gap it is art.

یک چیز است که می‌تواند در هر مرز و شکاف فرهنگی ارتباط برقرارکند و آن هنر است.


یعنی: هنر تنها چیزی است که مرز و فاصلۀ فرهنگی نمی‌شناسد و با گذر از زمان و مکان، اندیشۀ صاحب هنر را در هر دلی نفوذ می‌دهد. 


به یاد این سخن حضرت آیت الله جوادی آملی افتادم که فرمود: «اگر کسی به صورت پیامبر در این عصر مبعوث می‌شد، گذاف نبود که با زبان هنر سینما بیاید.»


جملۀ پیشین را جاناتان در حمایت از برپایی نمایشگاه هنری گفت که قرار است در آمریکا برپا شود و هدف آن، تغییر نگاه‌های بد به اسلام است.  


سوال این است که کدام هنر می‌تواند این نگاهِ بد به اسلام را تغییر دهد؟

بعید می‌دانم نمایش معماری و صنایع دستی مسلمانان تاثیری در تغییر این نگرش داشته باشد. آن‌چه این بدبینی را اصلاح می‌کند به نمایش گذاشتن اخلاق و تفکر اسلامی است؛ همان که پیامبر(ص) و اولیای دین(ع) آن را نمایان کردند و صد حیف که امروز آنچه بیشتر دیده می‌شود وحشی‌گری امثال داعش و حماقت‌های خشکه‌مقدسان است.


اگر کسانی پیدا شوند اخلاق و تفکر «ناب» اسلامی را در قالب هنر (به ویژه فیلم) به جهانیان نشان دهند این امید هست که فراتر از اصلاحِ نگاه، دلهای بیشماری جذب معارف اسلام شود.


با عنایت به این نکته راه عملی کردن این سخن امام رضا(ع) بهتر دانسته می‌شود که فرمود: «اگر مردم با زیبایی‌های کلام ما آشنا می‌شدند حتماً از ما پیروی می‌کردند.» (عیون اخبار الرضا ع، 1/307)


کانال تلگرام :