دیدم کسی از آقای دکتر سروش پرسیده است: آیا شدنی است که هر انسانی از خدا بخواهد تا با معجزه‌ای وجود خودش را به وی اثبات کند؟ بعد گفته است: منظور این است که الآن خدا معجزه‌ای بیاورد که من قانع شوم .

چکیدۀ پاسخ دکتر سروش (آن‌گونه که من فهمیدم): بنای خدا بر اثبات خودش برای تک‌تک افراد به این روش نیست. اگر هم بشود یا فرد یا دیگران آن را حمل بر توهم و سحر و مانند آن می‌کنند و خلاصه با این روش خدا ثابت نمی‌شود. 

پرسشگر تصریح می کند که «قانع کننده نیست» و بعد ایشان، همین را بیشتر توضیح می‌دهند.

در نهایت بنده نیز قانع نشدم و فکر می‌کنم پاسخ قانع کننده‌تر این باشد:


دانه‌ای گندم را بردارید و به آن خیره شوید. این معجزۀ خداست در دست شما؛ چرا که اگر جن و انس جمع شوند بی‌خواست خدا نمی‌توانند به مانند این خلق کنند که وقتی کاشتی رشد کند و دهها گندم مثل خود ثمر دهد و بعد هر کدام از آنها نیز دهها گندم دیگر شود و ...

این یکی از بی‌شمار معجزه‌ای است که به دنبال آن می‌گردیم و  در آنها غوطه‌وریم. فقط باید درست ببینیم.


«سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق؛ به تحقیق که نشانه‌های خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان داده‌ایم تا برایشان روشن شود که او حق است.»(سوره فصلت، آیه53)


کانال تلگرام :