خدا رحمت کند مرحوم حاج آقای ضابط را می‌گفت در والفجر هشت، اروند، آب بود و آتش. دیروز به یک‌باره پلاسکو برای آتش‌نشان و امدادگر هم شد صحنۀ نبرد در آب و آتش؛ آب از بالا و آتش و دود از هر طرف. از بچه‌هایی که دیروز زدند به خط هنوز عده‌ای برنگشته‌اند. گفتند بعضی‌ها را اروند بُرد؛ بُرد تا پیش خدا.


کانال تلگرام :