مدیر عامل «بنیاد کویلیام» (پژوهشکده‌ای با موضوع افراطی‌گری) سه نکتۀ مهم دربارۀ داعش گفته است که برای شناخت جریان فکری و فرهنگی این طیف هم جالب است و هم مهم:

1. کسانی که تازه به دین اسلام گرویده‌اند، بیش از همه در معرض خطرِ پیوستن به گروه‌های افراطی؛ مثل داعش قرار دارند.

2. بسیاری از حملاتِ تروریستیِ تک‌ْروها در سراسر اروپا توسط تازه‌مسلمانان انجام شده است. (به نقل از دین آنلاین)


می‌گویم:

تازه مسلمان، یعنی کسی که با علاقۀ به تقدّس و کسب تجربۀ دینی یا همان حالِ بهتر، به سراغ آموزه‌های اسلام می‌آید. چنین کسی برای آن‌که ثابت کند خیلی زود به هدفش رسیده است و الآن از تمام هیکل او نور، ساطع می‌شود به دنبال رفتارهای بسیار متفاوت می‌گردد. تغییر ناگهانی پوشش زنان و قیافۀ مردانِ گرویده به داعش و افتادن به جانِ مردم بی‌گناه، و صد البته مستند به آیات و روایاتی که مسلسل‌وار برای شما می‌خوانند ریشه در همین نکته دارد(شمارۀ 2).


اینجا به یاد انسان‌های خوبی می‌افتم که وقتی در دیار خود بودند با حجاب کامل، اما بدون چادر در مقابل فامیل نامحرم، سینی چای می‌گرفتند و احوالی می‌پرسیدند؛ اما وقتی برای کسب تقدّس، راهی قم شدند؛ به یک‌باره تو گویی مستقیم از یمن یا رقه آمده‌اند. (شمارۀ 1 را دوباره بخوانید)


برای داعشی نشدن باید از پسِ آن حس، در پی «هدایتگر»ی بود که عاقلانه از نقل بگوید و بر خِرَد تکیه زَنَد.


این هم نکتۀ سومی که او می‌گوید: «تعداد فارغ‌التحصیلان رشتۀ فلسفه در میان نیروهای داعشی بسیار اندک است.»


کانال تلگرام :