بنده به اخبار فکری - فرهنگی داعش بسیار علاقه‌مندم و با دقت آن را دنبال می‌کنم؛ زیرا معتقدم داعش یک گروه نظامی یا گرایش سیاسی تند صِرف نیست؛ داعش یک مکتب فکری برخاسته از میان مسلمانان است که امروز کسی جز خودشان تردیدی در پلیدی فکر و مرام آنها ندارد.

و این برای ما (حداقل بنده) بسیار مهم است؛ زیرا هر مسلمانی (از هر مذهبی) این قابلیت را دارد تا یک داعشی تمام عیار شود؛ یعنی در چهرۀ یک به اصطلاح مسلمان اما به واقع پلید ظاهر شود.

یکی از راههای داعشی نشدن، شناخت درستِ فکر و فرهنگِ حاکم بر آنهاست و دانستن اینکه چرا یک مسلمان عادی، عاشقانه به داعش می‌پیوندد و می‌شود یک جنایتکار بی‌رحم.

گاهی رفتار یک شیعه و نوع حرفهای او نیز ناخودآگاه انسان را به یاد داعش می‌اندازد.

اندیشه و رفتار داعش تکیه به آراء ابن تیمیه (م 728 ق) دارد. مرور باورهای خاص او کمک شایانی به شناخت داعش و داعشی نشدن می‌کند. آثار متعدد او به ویژه «مجموعة الفتاوی» در 37 جلد به اضافۀ 5 جلد مستدرک آن، منبع بزرگ و خوبی برای شناخت تفکر داعشی است. 


کانال تلگرام :