مجالس مربوط به نهم ربیع، گذشته از حواشی و پیامدهای فاجعه‌باری که در ایجاد اختلاف و کشتار مسلمانان دارد فاقد مستند تاریخی و روایی است.


1. عمر بن الخطاب در روزهای پایانی ذی الحجه سال 23 هجری مجروح شد و از دنیا رفت. 

الطبقات‏ الکبرى، ابن سعد(م 230)، ج‏3، ص278

تاریخ‏ خلیفة، شباب(م 240)، ص87

أنساب ‏الأشراف، بلاذرى(م 279)، ج‏10، ص428

الأخبار الطوال، دینوری(م282)، ص139

تاریخ ‏الیعقوبى، یعقوبى(م بعد 292)، ج‏2، ص159

مروج ‏الذهب، مسعودی(م 346)، ج‏2، ص304


2. روایت بزرگداشت نهم ربیع که مرحوم مجلسی آن را از کتاب زوائد الفوائد فرزند ابن طاووس نقل می‌کند (بحار الأنوار، ج۹۵، ص۳۵۱-۳۵۲) و دیگرانی هم نقل کرده‌اند؛ بر اساس تحقیق انجام شده روایتی ساختگی (جعلی) است که نخست در منابع فرقۀ نُصَیریّه بود و بعد از مدتی وارد منابع امامیه شد (ر.ک به سرنوشت یک روایت ساختگی درباره نه ربیع، دکتر حسن انصاری)


کانال تلگرام :