فکر می‌کنید اگر امروز، پیامبر(ص) به اذن خدا بین ما برگردد با دیدن این امتش چه واکنشی نشان می‌‌دهد؟ 

به نظر بنده سخنی جز اعلام برائت و انزجار نخواهد گفت و چه بسا در کمترین زمان ممکن با قلبی مجروح و چشمانی خون بار از غصه دق کند.

چرا که می‌بیند نامش لُگوی دلخراش‌ترین جنایت‌ها شده است و قرآنش دست‌آویزِ تکفیر و قتل‌هایی بی‌سابقه؛

خرافه، سلیقه و افراط، نَفَس دینش را بریده است؛ 

امتش اهم و مهم خود را گُم کرده‌اند و در نهایتِ بد اخلاقی، ذوقیات خودبافته و مستحبات من بلغ را واجب، جایزهایی را به شدت حرام می‌دانند؛

یکی به اسم قرآن، سر می‌بُرد و یکی به عشق عترت، سرها را به باد می‌دهد؛ 

امتش مغزِ دین را به گوشه‌ای انداخته و با پوستش بازی می‌کنند؛

امتش در رفاه و عدالتِ اقتصادی و اجتماعی نوعاً عقب‌تر از کفار و اهل کتاب قراردارند یا اساساً در این مقوله حرفی برای گفتن ندارند؛

امتش با این پرونده، در توهمِ تقدس، در انتظار بهشتند و با این خیال، خوش می‌گذرانند؛

چگونه می‌توان باور کرد که حضرت اینها را ببیند و خون نگرید.

شاید هم از خدا بخواهد دوباره مبعوث شود و با این جاهلیت فوق پیشرفته مبارزه کند.

 عبد اللّه بن عطاء می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: سیره مهدى(ع) چگونه است؟

فرمود: «همان مى‏کند که پیامبر خدا(ص) کرد. پیش از خود را نابود مى‏کند، همان گونه که پیامبر خدا(ص) کارهاى جاهلى را از بین بُرد و او اسلام را از نو جان مى‏بخشد: «و یستأنفُ الإسلامَ جدیداً» (الغیبة، نعمانى، ص 230)

از این دست روایات کم نداریم (ر.ک به دانشنامه امام مهدى‏ عج، ج9، ص152-169)

احیاى اصول، احکام و معارف مهجور و معطّل مانده و نیز تصحیح برداشت‏هاى ناصواب از کتاب و سنّت، دو تفسیر برای این روایات است.(همان)


به راستی ما با قرآن و عترت پبامبر(ص) چه می‌کنیم؟

البته این پرسش را باید علمای ریز و درشت مذاهب پاسخ گویند چرا که مردم نقشی جز پیروی ندارند.


کانال تلگرام :