هفتم صفر سالروز شهادت امام مجتبی ع است یا ولادت امام کاظم ع؟ پاسخ به این سوال برای اثر عملی آن در بین مردم دیندار است؛ همانها که در مناسبتهای گوناگون شعائر الهی را بزرگ می دارند و مراسم و بزرگداشتهایی متناسب با مناسبت آن روز برپا می کنند. اینها می خواهند بدانند که برای شهادت، مجلس عزا برپا کنند؟ و یا برای ولادت، مجلس سرور؟


⏺ تاریخ شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام


تعداد زیادی از منابع، تاریخ شهادت امام مجتبی ع را 28 صفر نقل کرده اند:

1.       الکافی ، شیخ کلینی ، م 329 ، 1/461.

2.       کفایة الأثر فی النص على الأئمة الاثنى عشر ، على بن محمد خزاز، م قرن 4 ، ص229 .

3.       مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد ، شیخ طوسی ، م 460 ، 2/790.

4.       تاج الموالید ، فضل بن حسن طبرسی، م 548 ، ص26.

5.       إعلام الورى بأعلام الهدى‏ ، فضل بن حسن طبرسى،‏ م 548‏ ، 1/403.

6.       کشف الغمة فی معرفة الأئمة، الإربلی، م 692 ، 1/486.

7.       تحفة الأبرار فی مناقب الأئمة الأطهار علیهم السلام‏ ، عماد الدین حسن بن على طبرى‏ ، م قرن 7‏ ، ص166.

8.       المستجاد من کتاب الارشاد ، علامه حسن بن المطهر الحلی ، م 726 ، ص.

9.       أنیس المۆمنین‏ ، محمد بن اسحاق حموى ،‏ م 938 ، ص85.

10.   جلاء العیون‏ ، علامه مجلسى‏ ، م 1111 ، ص460.

11.   أعیان الشیعة، محسن الأمین ، م 1377، 1/576.


در این بین؛ مرحوم کفعمی (م 905) و به تبع او، شیخ بهایی (م 1030)، شهادت امام مجتبی ع را روز هفتم صفر ذکر کرده اند. علامه مجلسی، شیخ مفید را همنظر با ایشان معرفی می کند (بحار، 44/134)؛ اما در آثار موجود او، یا سخنی از هفتم صفر به چشم نمی خورد و تنها صحبت از شهادت آن حضرت در ماه صفر است (الارشاد،2/15) یا تصریح می کند که شهادت امام مجتبی ع در روز 28 صفر واقع شد (مسار الشیعة، ص47).  


⏺ تاریخ ولادت امام کاظم علیه السلام


هر چند در برخی منابع کهن و مهم مانند کتاب شریف کافی از ماه و روز ولادت سخنی به میان نیامده است و فقط به ذکر سال ولادت بسنده شده ؛ اما منابعی که آن را متذکر شده اند، تاریخ مذکور را هفتم صفر نوشته اند:

1.       إعلام الورى بأعلام الهدى‏ ، فضل بن حسن طبرسى‏، م 548 ، 2/6.

2.       تاج الموالید ، فضل بن حسن طبرسی، م 548 ، ص95.

3.       راحة الأرواح ، حسن بن حسین شیعى سبزوارى‏ ، م قرن 8‏، ص209.

4.       المصباح، کفعمی م905 ص510.‏‏

5.       أنیس المۆمنین‏ ، محمد بن اسحاق حموى‏، م 938 ، ص193.

6.       توضیح المقاصد ، شیخ بهایی ، م 1030، ص6.

7.       التتمة فی تواریخ الأئمة علیهم السلام‏، سید تاج الدین حسینى عاملى‏، م قرن11، ص105.

8.       جلاء العیون‏ ، علامه مجلسى‏ ره م1111 ص891.

9.       أعیان الشیعة، محسن الأمین م1377، 2/5.


و تنها در یک منبع، ولادت آن حضرت در ماه ذی الحجه گزارش شده است و آن کتاب دلائل الإمامة ، محمد بن جریر بن رستم طبرى‏ ، م قرن پنجم است.(ص303)


⬅️ نتیجه اینکه با تکیه به منابع یاد شده اطمینان حاصل می شود که روز هفتم صفر، ولادت امام کاظم علیه السلام  است؛ نه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.


کانال تلگرام :