اساس مسلمانی «در عمل»، انجام واجبات، ترک محرمات و رفتار انسانی با دیگران است. این را می توان حتی با یک نگاه سریع به آیات و روایات معتبر، فهمید. 

همانگونه که در عمل، تارک صوم و صلاة و شارب خمر را مسلمان نامیدن سخت است؛ آن را که با دیگران از سر مروت و انصاف رفتار نمی کند هم،  مسلمان نامیدن خطاست.

دقیقاً برای همین سومی است که اسلامِ داعش زیر سوال است و الا او که در انجام واجبات و ترک محرماتِ معروفِ در اسلام، به ظاهر گوی سبقت ربوده است.

آیات و روایات معتبر در این معنا کم نیستند؛ مانند: 

ان الله یامر بالعدل و الاحسان (نحل/90) با شرح آن در حکمت 231 نهج البلاغه و نیز این کلام رسول خدا ص که فرمود:

سید اعمال: انصاف با مردم، دستگیری مالی از قشر ضعیف تر و یاد خدا در همه حال است. (کافی، 2/145)

کانال تلگرام :