حفظ پیامبر خدا (ص) در کریمۀ (الله یعصمک من الناس) به چه معناست؟


این حفاظتِ در مقابل منافقان وقتی معنا پیدا می کند که دلیل نگرانی حضرت روشن شود. بی شک پیامبر(ص) نگران جان خود نیست؛ زیرا گذشته از حضور هزاران نفر دلباخته که او را حلقه کرده اند و قطعا مانع هر گونه سوء قصد می شوند شجاعت بی بدیل حضرت که در مراحل سخت و نفس گیر جنگ، نزدیک ترین فرد به سپاه دشمن بود (نهج البلاغه کلمات غریب 9) ثابت می کند نگرانی حضرت از جانب خودش نیست.

او نگران همانی است که از آغاز بعثت دلواپس آن بود یعنی هدایت مردم (لعلک باخع نفسک. کهف/6 ، شعراء/3).

امروز هم نگران است مبادا او پیام را ابلاغ کند و منافقان هوچی گری کنند و با جوسازی به هدفشان برسند همان چیزی که موسی(ع) در جدال با ساحران در حضور مردم از آن می ترسید (67/طه) که مبادا جُهال بر اندیشه و نگرش مردم غلبه یابند و آنها از درک حقیقت و نیل به هدایت بازمانند (نهج البلاغه، خطبه4).  

که خدا او را دلداری داد و از این بیم رهانید. 

آنجا به موسی(ع) گفت تو عصا بیفکن و بدان که ساحران هر چه کنند به هدف نمی رسند. اینجا هم به  رسولش گفت: خدا تو را از سرزنش و هوچی گری منافقان حفظ کرده مانع از این می شود منکران این پیام به هدفشان که مقابله با تو و جوسازی علیه این پیام است نائل شوند.

الله یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین.

آری، با عدم تکذیب عامۀ مردم به اینکه نگفتند این اعلان از ناحیۀ خودِ رسول(ص) و برای جانبداری از داماد و پسر عمویِ خویش است وعدۀ الهی مبنی بر حفظ پیامبر(ص) از سرزنش و تکذیب، عملی شد. 

هر چند بعدها در مقام عمل این پیام را نادیده گرفتند و بنای مخالفت گذاشتند؛ اما مهم، تحقق این وعده از غدیر تا پایان حیات پیامبر(ص) بود که واقع شد.


کانال تلگرام :