امام باقر علیه السلام فرمود: 

 ای شیعیان! ای پیراوان آل محمد[ص]! شما نمونۀ میانه باشید، که تندرونده، به سوى شما بر مى‏گردد و واپس مانده، به شما مى‏پیوندد. (کافی،ج2، ص75)


این یعنی ای پیروان قرآن و عترت! اهل افراط و تفریط در دین نباشید. چارچوب دین را بشناسید؛ عمل و باورتان؛ امر و نهی تان؛ همه و همه را بر احکام و معارفِ روشنِ دین بنا کنید. بر این اساس، نه تندروی و شکستن این مرزها و اعمال سلیقه رواست و نه اهمال و دست برداشتن از اصول و ارزشها، شایسته.

بی شک بقا و نشر معارف دین در گرو عمل به این اعتدال است؛ چرا که عمرِ تندبادِ افراط، کوتاه است و  از آن جز آزردگی و زدگی مردم از دین نمی ماند؛ با تفریط و کاستی هم  آبی برای فرهنگ جامعه گرم نمی شود.


برای نمونه: اگر از روز اول، بر حد حجاب شرعی تأکید می کردیم و بر سلایق خود لگام زده بر مبنای دین کاری به حلال مردم نداشتیم امروز ناچار نمی شدیم «بی حجابی» را «بد حجابی» نامیده، آن را نوعی «حجاب اسلامی» و بهتر از بی حجابی(!) قلمداد کنیم.


«ما هیچ وقت نگفتیم که حتماً چادر باشد، و غیرچادر نباشد؛ گفتیم که چادر بهتر از حجابهای دیگر است.» مقام معظم رهبری 1373/7/20


نقش اِعمالِ سلیقه ها در پیدایش کاستی های موجود، به ویژه در خانواده ها و جوامع مذهبی را باید جدی گرفت. کمترین کار، جلوگیری از تکرار آن و بهترین کار، حرکت بر مدار دین و حرام نکردن حلال  خداست.


کانال تلگرام :