سال 91 بانک مرکزی با مصوبه ای، استفاده از اسامی و القاب ائمه اطهار(ع) برای مؤسسات مالی و اعتباری را ممنوع اعلام کرد تا برخی مردم کاستی های این مراکز را به پای اهل بیت(ع) نگذاشته نسبت به این ایشان ذهنیت بدی پیدا نکنند.

ای کاش این نکتۀ بسیار مهم در نام گذاری کاروان المپیک امسال نیز رعایت می شد. خوف آن می رود شکست های پی در پی اعضای این کاروان که به نام امام رضا(ع) نامیده شده شک و شبهه ای در دل برخی ایجاد کند.

شایسته بود قراری ناگفته می گذاشتند که هر کس مدالی گرفت آن را به یمن دهه کرامت به آستان حضرتش تقدیم کند. 


 کانال تلگرام :