احادیثی در حال دست به دست شدن است که در آن، امام معصوم(ع) از جایی به نام «الزوراء» یاد کرده آیندۀ ناگواری را برای آن پیش بینی می کند.

در این بین یکی با دخل و تصرفی هوشمندانه در یک روایت، «الزوراء» را به  «تهران» معنا کرده و این معنا را به دیگر روایات، سرایت داده است و ... تا آخر داستان: ارائه تصویری از تهرانِ مستحق عذاب در آخر الزمان «با استناد به روایات معصومین علیهم السلام»! 


اما با بررسی روایاتی که در آن، واژۀ «الزوراء» آمده است (امالی طوسی:199، کشف الیقین:100،  الفتن:1/323، بحار:52/272، مختصر بصائر الدرجات:179 و ...) روشن می شود «الزوراء» نام شهری است در سرزمین عراق.

برای نمونه: 

1ـ ... فَیَبعَثُ جَیشاً إلَى العِراقِ فَیَقتُلُ بِالزَّوراءِ مِأةَ ألف‏: (سفیانی) لشکری به عراق فرستاده صدهزار نفر را در زوراء می کشد. (السنن الواردة فى الفتن:268) 

2ـ ... تُبنى‏ مَدینَةٌ یُقالُ لَها زَوراءُ بَینَ دِجلَةَ ودُجَیلٍ وَ الفُرات‏: شهرى به نام زوراء میان دجله و دجیل (دجله کوچک) و فرات ساخته مى ‏شود (کفایة الأثر:213)

اگر سخن حموی(ق6) را هم به این معنا اضافه کنیم که می گوید: الزوراء همان شهر بغداد است (معجم البلدان3/156) نتیجه می گیریم: مراد از «الزوراء» در روایاتِ یاد شده شهر بغداد در عراق است و ارتباطی به تهران در ایران ندارد.


فقط می ماند روایت روضۀ کافی(ص177) که در آن «الزوراء» کوهی سیاه در نزدیکی ری معنا شده است:

راوی می گوید: امام به من فرمود: زوراء را مى‏ شناسى؟ عرض کردم: قربانت، زوراء، همان بغداد است. فرمود: نه، سپس فرمود: آیا به «رى» رفته ‏اى؟ عرض کردم: آرى. فرمود: بازار چهارپایان آنجا را دیده‏ اى؟ عرض کردم: آرى. فرمود: آن کوه سیاه را که در طرف راست جاده است دیده ‏اى؟ همان زوراء است که هشتاد هزار از ایشان- که هشتاد نفرشان از فرزندان فلان هستند و همه‏ شان شایسته خلافت- در آن جا کشته خواهند شد. عرض کردم: به دست چه کسى کشته خواهند شد؟ فرمود: پسران عجم آنها را خواهند کشت.»

گرچه این روایت را مرحوم مجلسی ضعیف می خواند (مرآة العقول:26/64) با این حال: 

در این روایت، زوراء یک شهر نیست؛ بلکه یک کوه است. 

فقط یک واقعۀ ناگوار در آن رخ می دهد و دیگر خبری از اشاعۀ کفر و فساد آخرالزمانی در آن نیست.  

عبارت مجعول « و در دامن آن شهری بنا شده است که طهران نامیده شود» در آن وجود ندارد.


اما در خصوص وضعیت «تهران در آخرالزمان» هیچ روایت معتبری نیافتم.

کانال تلگرام :