«فقه پویا» فقهی است که اساس را از منابع «می فهمد» و آن را امروز و اینجا پیاده می کند؛ زمان را می شناسد و مکان را می بیند. در تزاحمِ احکام، «اهم» او، گره از کار مکلف می گشاید و هضم حکمش برای فرد، زجرآور و ناممکن نیست. 

ولی «فقه راکد» در حجاز و عراقِ صدر اسلام  گیر کرده است و بیرون آمدن از آن را اباحه گری می داند و از نشانه های قطعی ظهور. «اهم» او رکود می آورد و پس ماندگی و کم کم خواهد دید خودش مانده است و خودش.


دو فتوا از دو مرجع نقل می کنم در موضوع حجاب که سند پویایی فقه شیعه و الگوی خوبی برای این جریان است: 


پرسش از حضرت امام (ره) بزرگ پرچمدار فقه پویا:

هنگامى که دختر یا زن غربى مى خواهد مسلمان شود، با مشکل «حجاب» روبه رو هستیم و گاهى دیده شده که آنها به خاطر الزامى بودن حجاب، از پذیرفتن اصل اسلام خوددارى کرده و دور شده اند. تکلیف در قبال الزامى کردن حجاب بر زنان غیرمسلمان چیست؟


پاسخ ایشان:

جاى شک نیست که حجاب یک امر ضرورى از دیدگاه اسلام است و پوشش یک حکم اسلامى واجب براى زنان مسلمان است ـ بجز صورت و دست ها ـ ولى اگر ملزم کردن زنان غربى نوآشنا با اسلام، براى استفاده از حجاب، موجب عدم رغبت آنان به اسلام گردد، پس مانعى نیست که آنها به این امر ملزم نشوند البته با توجه به این نکته که حکم ـ «وجوب» بر قوت خود باقیست. و سزاوار است به آنها اعلام شود که حجاب اسلامى در واقع براى عفاف است و معنى آن، این نیست که حتماً از لباس هاى متعارف در نزد شرقى ها استفاه شود، بلکه پوشیدن مو و جسم ولو با لباس هاى محلى، کافیست. البته پوشیدن صورت و دست ها واجب نیست بنابر حکم مشهور میان همه فقها شیعه امامیه، رضوان الله علیهم. 

(منبع: پی نوشت 12)


پرسش از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

وظیفۀ خواهران دانشجوی مسلمان ترکیه و دیگر کشورها نسبت به رعایت حجاب در دو فرض زیر چیست؟

۱. شرط گذراندن تمام ترم‌های دانشجویی در دانشگاه‌های تحت مدیریّت آنها، رعایت نکردن حجاب شرعی است.

۲. شرط اتمام چند ترم باقیمانده از رشته خاصّی در دانشگاه ترک حجاب است.


پاسخ ایشان:

با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدیّن دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی‌بندوبار و لامذهب پست‌های مهم را اشغال می‌کنند، به افراد متدیّن اجازه داده می‌شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولی در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند.

(توضیح معظم له)

کانال تلگرام :