سال 1376-77 ش در مدرسه «سپهسالار» مقدمات خواندم اما حجره ام در مدرسه «قنبرعلی خان» بود. در مدرسه «مروی» صبح های شنبه درس نهج البلاغه علامه جعفری(ره) را شرکت می کردم. در مسجد همین مدرسه بود که از دست آیت الله مهدوی کنی(ره) مفتخر به کسب جایزه ممتازی شدم. تابستان 77 در مدرسه «معمار» حجره ای گرفتم برای مطالعه در ایام تعطیل. در همین ایام بود که مرتب به مدرسه «شیخ عبدالحسین» می رفتم برای گرفتن نوار درسی درسهایی بیشتر از برنامۀ حوزه. یاد اساتید و رفقای آن ایام یاد باد.

نام این پنج مدرسه علمیه را می توانید در برگه زیر که مربوط به بیش از 90 سال پیش است ببینید:

کانال تلگرام :