چکیده:

آنچه را که پیامبر اکرم(ص) در قالب قرآن و دیگر معارف دین به جامعۀ انسانی عرضه داشت همه را از جانب خدای متعال دریافت کرد؛ سپس تمام آن را بی زیاده و کاست در اختیار انسانها قرارداد. آنچه او دریافت کرد از راه وحی بود؛ راهی که به مانند راههای عادی و رایج کسب علم و معرفت بین انسانها نیست؛ راهی است غیر از راه تجربه، عقل و شهود عرفانی. خاص بودن این راه سبب شده تا هر کسی از ظن خود به تفسیر و بیان چگونگی آن اقدام کند که در این بین، گاه به تفاسیری از وحی بر می خوریم که نتیجه اش انکار وحی و وحیانی بودن قرآن و معارف نبوی(صلی الله علیه و آله) است. 

منتشر شده در تبیان

کانال تلگرام :