شرحی بر سخنان مقام معظم رهبری در شهادت شیخ نمر باقر النمر (خداوند متعال از خون بی‌گناه نمی‌گذرد و خون به ناحق ریخته، بسیارسریع دامان سیاستمداران و مجریان این رژیم را خواهد گرفت.)

خبر شهادت شیخ نمر قلب هر انسانی را جریحه دار کرد. اما غم ما نه برای شهادت شیخ است؛ برای حضور و سلط گرگ صفتانی است که می کُشند و می درند و با دهانی خون آلود زوزه می کشند. ما را از بابت شهادت شیخ، هیچ غمی نیست؛ چرا که خوب می دانیم او نه اولین کشته راه حق است و نه آخرین آن؛ حق خواهی و حق گویی در خفقان، هزینه اش خون است و ما در این رشته صاحب عنوانیم. ما فرزندان مکتبی هستیم که «بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ» [1] راه و شعار آن است و این شهدا سند افتخارات ما. 

به روح پرفتوح شیخ نمر و یارانش درود می فرستیم و نیل به این فیض عظیم را به آن شهیدان و مسلمانان جهان تبریک عرض می کنیم و برای این موفقیت به دست آمده که همان عمل به قرآن و سیره ی نبوی در مبارزه با ظلم و ستم است بسیار خرسنیدم.

اما در آن سو، کسانی هستند که امروز جهان اسلام از جنوب یمن تا شمال سوریه و از شرق افغانستان تا غرب آفریقا در آتش فتن آنها می سوزند. جنایات سعودی از بس که عیان است نیاز به هیچ بیانی ندارد؛ اما این جنایت اخیر آنها؛ یعنی به شهادت رساندن شیخ نمر و یارانش به نظر پایان دیگری خواهد داشت؛ پایانی که قرآن و روایات از آن خبر داده است.

منتشر شده در تبیان