حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با اشاره به مذاکرات هسته ای و آغاز اجرای برجام در کشورمان گفتند:

به عقیده من اینکه برخی می گویند ما در این مذاکرات امتیازاتی را از دست داده ایم و در عوض امتیازاتی گرفته ایم در واقع درست نیست! بلکه من معتقدم ما در این مذاکرات هیچ چیز از دست ندادیم. طرف مقابل می خواست قدرت ساخت سلاح هسته ای را از ما بگیرد اما ما با آنکه قدرت ساخت سلاح هسته ای را داشتیم، هرگز به دنبال ساخت اینگونه سلاح ها نبودیم.

ایشان افزودند: ما هرگز امکانات نظامی قدرت هسته ای را طبق دین و عقل و فتوای مراجع نمی خواستیم، ما به دنبال فناوری های صلح آمیز هسته ای در زمینه های کشاورزی و پزشکی و امثال آن بودیم که امروز همه آنها برای کشور محفوظ مانده است لذا ما تمام نیازمندی های خود را حفظ کردیم و در عمل چیزی از دست ندادیم.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند:

باید همواره با رعایت و حفظ ادب مسائل کشور را حل و فصل کنیم و در برخورد با دیگر کشورها هم همین گونه رفتار کنیم؛ دست دادن نشانه ادب است؛ اما پس از دست دادن انگشتان خود را می شماریم، این نیز نشانه هوشیاری ماست. (منبع)