به مناسبت وظیفه ای که دارم ماه محرم و عزاداری های فراوانی را در اقصی نقاط کشور دیده یا شنیده ام . همیشه این حس را داشته و دارم که هیچ کجا شور و حال عزاداری تهران را ندارد با اینکه شک ندارم همه مقبول است و همگان مأجور.
چند سال قبل به مناسبت ایام محرم و عزادری برای سید و سالار شهیدان، حضرت آیت الله جوادی آملی در درس تفسیر قرآن مطلبی گفتند که مهر تاییدی بود بر این احساس و باور من. ایشان با شور و احساس خاصی عزاداری تهرانی ها را ستودند و عزاداری مردم تهران را بی نظیر خواندند.
ایشان گفتند که مردم تهران برای سیدالشهداء ع مردانه خرج می کنند و زنانه شیون می کنند و ضجه می زنند.
بعد از درس فایل صوتی آن را تهیه کردم و بخش مربروطه را جدا کردم به یادگار پیش خود نگه داشتم و اکنون آن را تقدیم به علاقه مندان می کنم.