تفسیر سوره مبارکه «یس» در طرح قرآنی 1449 شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران

آیات شریفه 63-64

امید پیشگر


آیه شریفه 65

آیه شریفه 66

آیه شریفه 67

آیه شریفه 68

جمع بندی و خلاصه تفسیر آیات 62-68