اقدام برق‌آسای دولتی‌های آمریکا در عمل به دستور ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود برخی افراد به آمریکا، تحسین برانگیز است. این نکتۀ مثبت را باید با چشمِ بازْ دید.

یکی از مشکلات بزرگ کشور ما عدم «اجرای سریع و قاطع دستورها و مصوبات قانونی» است در همه جا و برای همه؛ خوب یا بد؛ پسند یا ناپسند.


برای نمونه:

«جنسی که مشابه داخلی دارد، مطلقاً از خارج وارد نشود؛ این را من بارها گفته‌ام.»  (مقام معظم رهبری،95/2/8)

«بارها»؟!


امام علی(ع) به مردم خود فرمود:

«آگاه باشید که شامیان بر شما پیروز خواهند شد؛ اما نه به سبب آن که از شما به حق نزدیک‌ترند؛ بلکه برای این که شتابان به سوی باطلِ فرماندۀ خویش می‌روند و شما برای آمدن به سوی حقی که من شما را به آن می‌خوانم سستی می‌ورزید ... 

رهبر شما خدا را اطاعت مى‌کند و شما او را نافرمانی مى‌کنید و فرماندۀ شامیان (معاویه) خدا را معصیت مى‌کند و مردمش فرمانش را اطاعت مى‌کنند. به خدا سوگند! دوست داشتم معاویه در مورد شما با من معامله‌ای می‌کرد؛ مانند تبادل دینار به درهم؛ ده نفر از شما را می‌گرفت و یک نفر از آنها را به من مى‌داد.» (نهج‌البلاغه، خ97)


کانال تلگرام :