از اینکه حتی تندترین توبیخ ها به محبوب از سوی محبین تبدیل به بهترین مدح و ثناها شود، نه باید تعجب کرد و نه ایرادی گرفت و بلعکس.


1. اگر کسی با ادبیات گفتاری مقام معظم رهبری آشنا باشد می داند که تعابیری چون «برادر ما» «نیروی انقلاب» «یار دیرین» «برادر مؤمن» جزء ادب گفتاری ایشان است و به کارگیری آن برای کسی، مدح و ثنای ویژه ای برای او به حساب نمی آید.

اما «خلاف قانون» «ضد اخلاق» و  «خلاف شرع» تعابیری اختصاصی است، که جز برای یک نفر به کار نرفت.

2. نصحیت و خیر خواهی معمولاً برای جلوگیری از یک انحراف یا بازگرداندن از انحراف است کاری که امام (ره) با منتظری کرد.

3. دو قطبی شدن جامعه فی نفسه بد نیست؛ بلکه اگر طرفین عاقل باشند از قضا بسیار سازنده هم هست؛ اما وقتی خطرناک می شود که سران دو قطب و طرفدارانشان خطرناک باشند.

4. به نظر می رسد اصرار به اجرایی شدن آن نصحیت سبب شد تا مقام معظم رهبری سخن پشت پرده را «پشت بلندگو» بگوید تا شاید تلاش هایی که بعد از آن نصحیت متوقف نشد متوقف شود و انصراف قطعی , مکتوب گردد.

5. آنچه مهم است اتحاد نیروهای انقلابی برای حفظ انقلاب و دستاوردهای آن و تلاش برای سازندگی و بالندگی آن است؛ مابقی بحث ها ثمری جز هدر دادن نیرو و سرکارگذاشتن نیروها ندارد؛ یعنی همان که مقام معظم رهبری فرمود.

این برداشت نویسنده است همراه با عرض ادب و احترام به تمام نیروهایی که دلشان برای این انقلاب و اهتزاز پرچم اسلام می تپد.


کانال تلگرام :