چیزی که اسلامیت نظام  را تهدید می کند قوانین و مصوبات غیر اسلامی آن است؛ نه رفتار غیر اسلامی مردمِ کف خیابان. 

چرا حکومت علی(ع)، اسلامی بود؛ چون قانونش اسلامی بود و کارگزاران حکومت، تلاش می کردند آن را پیاده کنند با اینکه خلاف شرع هایی هم در کوچه و بازار رخ می داد.

«او پنج سال بر مردم حکومت کرد در حالی که هیچ آجری روی آجر نگذاشت و هیچ خشتی بر خشتی ننهاد(کافی، 130/8) و حتی از نی (ساده ترین مصالح) هم برای خود خانه ای نساخت.» (الکامل،401/3)

از اختصاص اموال به خود هم پرهیز کرد: 

«نه مِلک و آبى براى خود جدا کرد و نه طلا و نقره ای از خود بجاگذاشت؛ جز هفتصد درهم که از سهمیه بیت المالش زیاد آمده بود.»(همان)

در نقل مرحوم صدوق از امام باقر(ع) آمده است: 

«امام علی(ع) در پنج سال حکومت خود به مردم نان گندم و گوشت می خورانید و خود به منزل‏ برمی گشت و نان جو با روغن و سرکه می خورد.»(امالی صدوق،281).

آنچه امروز اسلامیت نظام ما را تهدید می کند امثال قانون ها و مصوباتی است که حقوق های نجومی را نصیب کارگزاران دولت می کند؛ نه خلاف شرع های کف خیابانی؛ مثل بدحجابی و روزه خواری عده ای.

حالا این جملۀ مقام معظم رهبری بهتر معنا می شود که  فرمود: «حقوق های نجومی هجوم به ارزشهاست.»

برای پاسداری از انقلاب و حفظ ارزشها و قدرشناسی از شهدا و ایثارگران، «اساسی تر» برخورد قاطعانه با این معظلات است که ستون های انقلاب را می لرزاند؛ نه کاکل این دختر و ابروی آن پسر.

که بدبختانه برای حفظ انقلاب، سنگ را بسته ایم و سگ را رها کرده ایم.

هر چند که الان هر دو را رها کرده ایم.

دیدن این برگ از سالنامۀ مربوط به سال 1336 ش یعنی در حکومت طاغوت (غیر اسلامی) خالی از لطف نیست:

 

کانال تلگرام :